Державна допомога: Єврокомісія схвалила фінську схему підтримки компаній в умовах війни росії проти України на суму 1 мільярд євро

Опубліковано 27 березня 2023 року о 16:28

Європейська Комісія схвалила фінську програму підтримки компаній в умовах війни росії проти України на суму 1 мільярд євро. Схема була схвалена в рамках Тимчасових кризових рамкових положень щодо державної допомоги, прийнятих Комісією 9 березня 2023 року для підтримки заходів у секторах, які є ключовими для прискорення зеленого переходу та зменшення паливної залежності. Нове Положення частково вносить зміни та продовжує дію Тимчасових кризових рамкових положень, прийнятих 23 березня 2022 року, щоб дати можливість державам-членам підтримати економіку в контексті поточної геополітичної кризи, до якої вже вносилися зміни 20 липня 2022 року та 28 жовтня 2022 року.

Фінські заходи підтримки

Фінляндія повідомила Єврокомісію в рамках Тимчасових кризових рамкових положень про схему підтримки компаній на суму 1 млрд євро в контексті війни росії проти України.

Схема складається з двох заходів: (i) обмежені суми допомоги у вигляді прямих грантів відповідним бенефіціарам, що спрямовуються через постачальників електроенергії для компенсації частини щомісячних рахунків за електроенергію цих бенефіціарів із загальним бюджетом 400 млн. євро; та (ii) підтримка ліквідності у вигляді гарантованих кредитів для постачальників електроенергії для забезпечення затримок в оплаті рахунків за електроенергію із загальним бюджетом 600 млн. євро.

У рамках першого заходу, що реалізується Державним казначейством, бенефіціари матимуть право на отримання максимальної індивідуальної допомоги у розмірі 250 000 євро. Домогосподарства також можуть скористатися цим заходом. Підтримка домогосподарств, однак, не є державною допомогою в розумінні законодавства ЄС, а тому не підпадає під оцінку Комісії на предмет державної допомоги в рамках даного заходу.

Відповідно до другого заходу, гарантовані кредити, надані Державним казначейством, допоможуть постачальникам електроенергії, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності внаслідок відстрочки, наданої споживачам для сплати рахунків за електроенергію.

Комісія встановила, що фінська схема відповідає умовам, викладеним у Тимчасових кризових рамкових положеннях. Зокрема, для обмежених сум допомоги, пов'язаних з компенсацією рахунків за електроенергію, підтримка не перевищуватиме 2 млн. євро на одного бенефіціара. Щодо гарантованих кредитів постачальникам електроенергії, то (i) гарантії не перевищуватимуть шести років; (ii) гарантії стосуються лише кредитів на поповнення обігових коштів; та (iii) гарантійні внески мають відповідати мінімальним рівням, визначеним у Тимчасових кризових та перехідних рамкових положеннях. Крім того, обидва види державної підтримки надаватимуться на умовах, що обмежуватимуть надмірні викривлення конкуренції, включаючи гарантії, спрямовані на забезпечення того, щоб переваги від заходів максимально передавалися кінцевим бенефіціарам. В рамках обох заходів допомога буде надана не пізніше 31 грудня 2023 року.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що фінська схема є необхідною, доцільною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена відповідно до статті 107(3)(b) ДФЄС та умов, викладених у Тимчасових кризових та перехідних рамкових положеннях..

На цій підставі Комісія схвалила заходи допомоги відповідно до правил державної допомоги ЄС.

Передумови

9 березня 2023 року Комісія ухвалила нові Тимчасові кризові рамкові положення для сприяння заходам підтримки в секторах, які є ключовими для переходу до економіки з нульовими викидами, відповідно до Промислового плану Зеленої угоди. Разом із поправкою до Загального регламенту про блокові виключення (GBER), яку Комісія схвалила того ж дня, Тимчасові кризові рамкові положення допоможуть прискорити інвестиції та фінансування для виробництва чистих технологій в Європі. Вони також допоможуть державам-членам у реалізації конкретних проєктів у рамках Національних планів відновлення та стійкості, які підпадають під їхню сферу дії.

Нове Положення вносить зміни та частково продовжує дію Тимчасових кризових рамкових положеннях, прийнятої 23 березня 2022 року, щоб дозволити державам-членам використовувати гнучкість, передбачену правилами надання державної допомоги, для підтримки економіки в умовах війни росії проти України. Зміни до Тимчасових кризових рамкових положень були внесені 20 липня 2022 року, щоб доповнити пакет "Безпечний газ для безпечної зими" та відповідати цілям Плану REPowerEU. 28 жовтня 2022 року до Тимчасових кризових рамкових положеньбули внесені подальші зміни відповідно до Регламенту про надзвичайну інтервенцію для вирішення проблеми високих цін на енергоносії та Регламенту про посилення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, надійних цінових орієнтирів та транскордонних обмінів газом.

Тимчасові кризові рамкові положення передбачають наступні види допомоги, які можуть бути надані державами-членами:

 • Обмежені суми допомоги в будь-якій формі для компаній, що постраждали від поточної кризи або від подальших санкцій та контрсанкцій, у розмірі до 250 000 євро та 300 000 євро відповідно у сільському господарстві, рибальстві та аквакультурі, а також до 2 млн євро у всіх інших секторах;
 • Підтримка ліквідності у формі державних гарантій та субсидованих кредитів. У виняткових випадках та за умови дотримання суворих гарантій, держави-члени можуть надавати енергетичним компаніям державні гарантії для їхньої торговельної діяльності, що перевищують 90% покриття, якщо вони надаються як нефондована фінансова застава центральним контрагентам або членам клірингового центру.
 • Допомога для компенсації високих цін на енергоносії. Допомога, яка може надаватися в будь-якій формі, частково компенсує компаніям, зокрема, інтенсивним споживачам енергії, додаткові витрати, пов'язані з винятковим підвищенням цін на газ та електроенергію. Індивідуальний розмір допомоги може бути розрахований на основі минулого або теперішнього споживання, враховуючи необхідність збереження ринкових стимулів для скорочення енергоспоживання та забезпечення безперервності економічної діяльності. Крім того, держави-члени можуть гнучко надавати підтримку, в тому числі особливо постраждалим енергоємним секторам, за умови дотримання гарантій уникнення надмірної компенсації та стимулювання скорочення вуглецевого сліду у випадку, якщо сума допомоги перевищує 50 млн. євро. Державам-членам також пропонується розглянути можливість встановлення недискримінаційних вимог, пов'язаних із захистом навколишнього середовища або безпекою поставок;
 • Заходи, що прискорюють розгортання відновлюваної енергетики. Держави-члени можуть створити схеми для інвестицій у всі відновлювані джерела енергії, включаючи відновлюваний водень, біогаз і біометан, накопичувачі та відновлюване тепло, в тому числі за допомогою теплових насосів, зі спрощеними тендерними процедурами, які можуть бути швидко впроваджені, при цьому передбачаючи достатні гарантії для захисту рівних умов гри. Зокрема, держави-члени можуть розробляти схеми для конкретних технологій, що потребують підтримки з огляду на специфіку національного енергетичного балансу. Умови надання допомоги невеликим проектам і менш зрілим технологіям, таким як відновлюваний водень, були спрощені завдяки скасуванню необхідності проведення конкурсних торгів, за умови дотримання певних запобіжних заходів;
 • Заходи, що сприяють декарбонізації промислових процесів. Для подальшого прискорення диверсифікації енергопостачання держави-члени можуть підтримувати інвестиції, спрямовані на поступову відмову від викопних видів палива, зокрема шляхом електрифікації, підвищення енергоефективності та переходу на використання відновлюваних джерел енергії та водню на основі електроенергії, що відповідає певним умовам, з розширеними можливостями для підтримки декарбонізації промислових процесів, що переходять на паливо, отримане з водню. Держави-члени можуть або (i) створити нові тендерні схеми, або (ii) безпосередньо підтримувати проекти без проведення тендерів, з певними обмеженнями на частку державної підтримки на одну інвестицію. Для малих і середніх підприємств, а також для особливо енергоефективних рішень можуть бути передбачені спеціальні бонуси для поповнення капіталу. За відсутності тендерів запроваджено додатковий простіший метод визначення рівня максимальної підтримки; та
 • Заходи, спрямовані на підтримку скорочення попиту на електроенергію, відповідно до Положення про надзвичайну інтервенцію для вирішення проблеми високих цін на енергоносії.
 • Заходи, спрямовані на подальше прискорення інвестицій у ключові сектори для переходу до економіки з нульовими викидами, що уможливлює інвестиційну підтримку виробництва стратегічного обладнання, а саме акумуляторів, сонячних панелей, вітрових турбін, теплових насосів, електролізерів та обладнання для уловлювання та зберігання вуглецю, а також для виробництва ключових компонентів, виробництва та переробки відповідної критично важливої сировини. Зокрема, держави-члени можуть розробляти прості та ефективні схеми, надаючи підтримку, обмежену певним відсотком інвестиційних витрат до конкретних номінальних сум, залежно від місця здійснення інвестицій та розміру бенефіціара, з можливістю надання більшої підтримки малим та середнім підприємствам ("МСП"), а також компаніям, розташованим у неблагополучних регіонах, щоб забезпечити належне врахування цілей згуртованості. Крім того, у виняткових випадках держави-члени можуть надавати більшу підтримку окремим компаніям, якщо існує реальний ризик відтоку інвестицій з Європи, за умови дотримання низки запобіжних заходів.

З-під дії цих заходів будуть виключені підконтрольні росії підприємства, що перебувають під санкціями.

Заходи, особливо важливі для прискорення "зеленого" переходу та зменшення паливної залежності, діятимуть до 31 грудня 2025 року. Це стосується, зокрема, заходів, що прискорюють впровадження відновлюваних джерел енергії та накопичувачів енергії, заходів, що сприяють декарбонізації промислових процесів, а також заходів, спрямованих на подальше прискорення інвестицій у ключові сектори для переходу до економіки з нульовим балансом.

Решта положень Тимчасових кризових рамкових положень, спрямованих на забезпечення більш оперативного реагування на кризу (обмежені обсяги допомоги, підтримка ліквідності у формі державних гарантій та субсидованих кредитів, допомога для компенсації високих цін на енергоносії, заходи, спрямовані на підтримку скорочення попиту на електроенергію), залишаються чинними до 31 грудня 2023 року. З метою забезпечення правової визначеності, Комісія на більш пізньому етапі оцінить потенційну потребу у продовженні терміну її дії.

Тимчасові кризові рамкові положення доповнюють широкі можливості держав-членів ЄС для розробки заходів відповідно до існуючих правил державної допомоги ЄС. Наприклад, правила державної допомоги ЄС дозволяють державам-членам допомагати компаніям впоратися з нестачею ліквідності і потребують термінової допомоги. Крім того, стаття 107(2)(b) Договору про функціонування Європейського Союзу дозволяє державам-членам компенсувати компаніям збитки, безпосередньо спричинені надзвичайними подіями, такими як нинішня криза.

Неконфіденційна версія рішення буде доступна під номером справи SA.106260 у реєстрі державної допомоги на веб-сайті Комісії з питань конкуренції після того, як будуть вирішені всі питання, пов'язані з конфіденційністю. Нові публікації рішень про державну допомогу в Інтернеті та в Офіційному віснику публікуються в Щотижневих електронних новинах з конкуренції.

Джерело.

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux