Відповіді на поширені питання
Опубліковано 04 вересня 2019 року о 14:54

1. Чи розповсюджується дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» на державну підтримку (субсидії) фізичних осіб?

Відповідь: Ні. Дія Закону розповсюджується лише на державну підтримку суб’єктів господарювання, тобто на юридичних або фізичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність.

2. З якого моменту Закон діє в Україні?

Відповідь: Закон прийнятий Верховною Радою України 01.07.2014, на сьогоднішній день діють лише деякі положення, які дозволяють здійснювати підготовку до його впровадження (зокрема, розробляти підзаконні нормативно-правові акти). Закон набуває чинності в повному обсязі з 02.08.2017.

3. Навіщо було приймати цей Закон в Україні?

Відповідь: Закон прийнятий Верховною Радою України на виконання міжнародних зобов’язань України, які виникли, зокрема, внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Закон є рамковим та був розроблений на основі нормативно-правових актів, що регулюють надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Європейському Союзі.

4. Що дасть цей Закон громадянам України?

Відповідь: По-перше, Закон прийнятий з метою забезпечення захисту та розвитку конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що в свою чергу підвищить рівень інвестицій, стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу. По-друге, Закон є одним із засобів боротьби з корупційними схемами завдяки запровадженню прозорого механізму витрачання державних ресурсів та усуненню вибірковості заходів державної підтримки окремих суб’єктів господарювання. Такий підхід надасть можливість забезпечити ефективність управління державними фінансами в Україні в цілому, і як наслідок принесе користь кожному платнику податків.

5. Що буде з державною допомогою, яка існуватиме на день набрання чинності Законом у повному обсязі?

Відповідь: З дня набрання чинності Законом у повному обсязі всі надавачі державної допомоги будуть зобов’язані повідомити Антимонопольний комітет України про існуючу станом на 02.08.2017 державну підтримку з метою визначення її сумісності з правилами конкуренції.

Порядок, форми та вимоги щодо надання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання визначено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.12.2015 № 43-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 140/28270.

Чинна державна допомога, що існуватиме на день набрання чинності Законом, у разі її визнання відповідно до рішення Уповноваженого органу недопустимою для конкуренції, має бути приведена у відповідність із Законом. При цьому слід зазначити, що згідно з положеннями статті 14 Закону, одним з наслідків визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції, є обов'язок її повернення у повному обсязі.

6. Як повинен діяти отримувач державної допомоги, щоб отримати законну державну допомогу, яку не доведеться повертати в майбутньому?

Відповідь: Отримувач зацікавлений впевнитися, що Антимонопольний комітет України як Уповноважений орган повідомлений про надану йому державну допомогу, і що державна допомога надана згідно з Законом. Також отримувач має сприяти тісній та відкритій взаємодії з надавачем державної допомоги, яка передбачає надання повної та достовірної інформації, необхідної для підготовки надавачем повідомлення про нову державну допомогу.

Нарешті, вкрай важливим є належне використання отримувачем державної допомоги згідно з цілями, на які таку допомогу було надано.

7. Чи впевнені ви, що створювана система моніторингу і контролю державної допомоги в Україні буде ефективна та дієва?

Відповідь: Система моніторингу та контролю державної допомоги в Україні розробляється за зразком системи, що не одне десятиріччя діє в Європейському Союзі і ефективність якої перевірена часом.

Для того, щоб така система запрацювала в українських реаліях, Антимонопольний комітет України запрошує до співпраці не лише органи державної влади, а й громадськість, юридичні компанії та всіх бажаючих, хто має відповідні професійні навички, долучитись до розробки зазначеної системи.

8. Які документи повинен надати потенційний отримувач до Антимонопольного комітету України для того, щоб отримати державну допомогу?

Відповідь: Антимонопольний комітет України як Уповноважений орган з питань державної допомоги суб’єктам господарювання безпосередньо не надає державної допомоги.

Комітет лише приймає рішення про допустимість такої державної допомоги для конкуренції. Рішення ж про впровадження тієї чи іншої схеми чи заходу державної допомоги приймають надавачі державної допомоги, які формують та реалізують державну політику у відповідних сферах. Відповідно до Закону – це органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу.  

Таким чином, потенційний отримувач державної допомоги, для її отримання повинен звертатися до надавача, а не до Уповноваженого органу. Наприклад, для отримання державної допомоги на навчання або працевлаштування окремих категорій працівників, потрібно звертатися до Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів та інших органів соціальної сфери; для отримання державної допомоги на наукові дослідження потрібно звертатися до Міністерства освіти і науки України і т.д.

Конкретний порядок дій суб'єкта господарювання для отримання державної допомоги за тією чи іншою схемою має встановлюватися органами – надавачами державної допомоги.

Варто пам’ятати, що надання державної допомоги суб’єктам господарювання має здійснюватись після прийняття Антимонопольним комітетом України відповідного рішення.

9. Чи будь-яка державна підтримка є державною допомогою?

Відповідь: Щоб державна підтримка була визнана Уповноваженим органом державною допомогою, повинні одночасно виконуватися наступні умови:

  • державна підтримка надається суб’єкту господарювання;
  • державна підтримка надається за рахунок державних ресурсів;
  • державна підтримка надає переваги певним суб’єктам господарювання чи певним галузям економіки;
  • державна підтримка спотворює чи загрожує спотворенням конкуренції.

10. Які наслідки отримання суб’єктом господарювання незаконної державної допомоги?

Відповідь: Якщо за результатами розгляду справи Уповноважений орган прийме рішення про визнання державної допомоги незаконною, така допомога підлягатиме припиненню та поверненню до бюджету в повному обсязі разом з відсотками за користування нею. Слід зазначити, що повернення державної допомоги не є штрафом, а лише покликане відновити ситуацію, яка існувала до надання незаконної державної допомоги.

Наразі Комітетом завершується розроблення Порядку повернення незаконної державної допомоги.

11. Чи є галузі, які не підпадають під дію Закону?

Відповідь: Дія Закону не поширюється на підтримку:

  • у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, виробництва зброї ї військового спорядження для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України;
  • господарської діяльності, пов’язаної з інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель; наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на такі послуги (перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом Міністрів України).

12. Законом не визначено конкретні норми з багатьох питань, чи не створюватиме це ситуацію правової невизначеності?

Відповідь: Закон є рамковим документом і передбачає розробку низки підзаконних нормативно-правових актів, якими буде визначено конкретні норми для кожної з процедур, передбачених Законом.

До прикладу, наразі Комітетом, спільно з громадськістю, юридичними компаніями та усіма бажаючими, хто має відповідні професійні навички, здійснюється розробка критеріїв оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги суб’єктам господарювання для конкуренції.

13. Який максимальний обсяг державної допомоги може надаватись?

Відповідь: Конкретні розміри державної допомоги для конкретного підприємства мають визначатися за кожною зі схем державної допомоги та залежать від розміру підприємства, категорії державної допомоги та інших умов надання державної допомоги.

14. Чи поширюється дія Закону на надання підтримки за рахунок коштів бюджету, наприклад, на впровадження енергоефективних заходів, а також відшкодування відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ, асоціацією ОСББ на здійснення, наприклад, енергозберігаючих заходів у житлових будинках?

Відповідь: У розумінні чинного законодавства ОСББ не є суб’єктом господарювання, тому що здійснюють діяльність, яка спрямована на забезпечення  і  захист прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна,   забезпечення  своєчасного надходження   коштів   для   сплати  всіх  платежів,  передбачених законодавством та статутними документами. Таким чином, підтримка ОСББ за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів не може бути віднесена до державної допомоги у розумінні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» і не підпадає під дію Закону.


Задати питання щодо державної допомоги