АМКУ завершив дослідження ринку яєць курячих (2016-2020 рр.)

Опубліковано 13 березня 2023 року о 17:55

09 березня 2023 року Антимонопольний комітет України схвалив звіт, підготований за результатами дослідження загальнодержавного ринку яєць курячих у шкарлупі, в часових межах 2016-2020 роки.

Мета дослідження 

Метою дослідження було, зокрема, визначення стану конкурентного середовища на ринку, його оцінка та внесення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та виявлення таких ситуацій, що можуть вказувати на неефективне функціонування ринку.

Опис товару 

Яйця курячі - однин з важливих продуктів харчування, є складовою «споживчого кошика» - набору продуктів харчування, який формується виходячи з нормативів фізіологічної потреби людини, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. У період дослідження норма споживання яєць дитиною становила 182,5, а працездатного населення - 220 яєць на рік.

Яйця курячі у сирому вигляді не використовуються як готовий харчовий продукт, оскільки даний товар вимагає від споживача відповідної обробки (наприклад, термічної), після якої воно стає безпечним для споживання. Яйця курячі використовуються як незамінний інгредієнт у приготуванні великої кількості страв.

Під час дослідження встановлено, що різні класи яєць курячих мають подібні фізичні характеристики (в тому числі істотно не відрізняються масою, розміром, терміном зберігання), призначення, споживчі властивості. Вони також можуть вживатися людиною в якості харчового продукту. Враховуючи наведене, можна вважати, що всі види яєць курячих, що придатні для споживання людиною, формують одну товарну групу.

Ринок яєць курячих у шкарлупі за специфікою виробництва товару умовно поділяється на дві групи:

· промислове виробництво яєць курячих у шкарлупі;

· виробництва яєць курячих у шкарлупі господарствами населення.

Виробництво переважної частини курячих яєць в Україні, здійснюють суб’єкти господарювання у різних організаційно-правових формах, з різним рівнем підпорядкованості та інтеграції.

Найбільші учасники ринку є вертикально-інтегрованими аграрними холдингами, які об’єднують в єдиний технологічний процес усі основні ланки виробництва й обороту яєць. Приватні господарства громадян, які вирощують птицю, виробляють яйця переважно для власного споживання і лише незначна їх частина реалізується на агропромисловому ринку, зазвичай розміщеному в межах одного населеного пункту.

Щомісячна динаміка середніх цін на яйця, що реалізувалися підприємствами за період 2016-2020 рр. (грн за тис. шт)

Як вбачається з графіка вище, у весняно-літній період середні ціни на яйця щороку мають низхідну тенденцію, у той час як в осінньо-зимовий період вартість яєць збільшується, що підтверджує наявність притаманного для ринку яєць фактора сезонності.

Щомісячна динаміка середніх цін на яйця, що реалізувалися господарствами населення за період 2016-2020 рр. (грн за тис. шт)

У весняно-літній період відбувається збільшення наповненості ринку яйцями, отриманих від домогосподарств населення. В умовах ринкової економіки при збільшенні пропозиції товару обернено пропорційно відбувається зниження вартості товару, в даному випадку таким товаром є яйця отримані від домогосподарств населення.

При цьому домогосподарства населення, хоча і є виробниками яєць курячих у шкарлупі, але через скорочений цикл реалізації товару не є учасниками всіх ланок обороту товару, що існують на цьому ринку.

Яєчні продукти 

Під час формування групи взаємозамінних товарів, Комітетом було встановлено, що сучасні технології та виробниче обладнання дозволяють на основі яєць виробляти яєчні продукти, що не змінюють властивостей початкової сировини.

Яєчні продукти класифікують за такими видами:

 •  рідкі яєчні продукти – охолоджені та заморожені меланж (суміш білків і жовтків), жовток, білок;
 • сухі яєчні продукти – меланж (порошок яєчний), жовток, білок, сухий омлет (суміш сухої яєчної маси з сухим пастеризованим молоком в рівних кількостях).

Яєчні продукти в основному використовуються підприємствами кондитерської, масложирової, м’ясопереробної промисловості та виробники заморожених напівфабрикатів для виробництва харчових продуктів.

Однак яйця у шкарлупі та яєчні продукти є різними, невзаємозамінними товарами з точки зору попиту споживача (населення) які придбаються з метою харчового споживання.

Яєчні продукти не є об’єктом цього дослідження. Разом з тим, зібрана у процесі дослідження інформація дала можливість зробити загальний огляд вказаних ринків, а саме: встановити перелік основних його учасників та можливі частки в загальних обсягах виробництва сухих та рідких яєчних продуктів.

Умови реалізації товару на ринку 

Кожен з опитаних Комітетом під час дослідження виробників реалізовував яйця власного виробництва самостійно, через офіційних дистриб’юторів та/або оптових посередників, які забезпечували їх збут. Тобто для ринку характерними були змішані канали дистрибуції. При цьому реалізація великих партій яєць (переробним підприємствам та торговельним мережам корпоративного типу) здійснювалася переважно за прямими каналами збуту, у той час як реалізація до більш дрібних точок роздрібного продажу - із залученням посередників.

Отже основними учасниками ринку первинної реалізації курячих яєць, які формували попит на них у період дослідження були:

 • оптові посередники/дистриб’ютори;
 • підприємства харчової промисловості;
 • переробні підприємства (підприємства по виробництву яєчних продуктів, пов’язані відносинами контролю);
 • торговельні мережі корпоративного типу;
 • інші точки роздрібного продажу (традиційна торгівля) та індустрія гостинності (HoReCa).

 

Схема руху яєць курячих у шкарлупі до кінцевого споживача

 

Оскільки в ланцюгу постачання яєць курячих у шкарлупі до кінцевого споживача (населення) бере участь щонайменше три групи учасників товарних ринків, а саме:

кожен із таких учасників може мати безпосередній вплив на формування ціни на яйця курячі у шкарлупі.

У рамках вказаного дослідження пріоритетним визначено дослідження ринку первинної реалізації яєць курячих у шкарлупі, оскільки саме учасники цього ринку є визначальними у встановленні торговельно-збутової політики на національному ринку та у формуванні ціни на товар.

Територіальні (географічні) межі ринку

За даними ДССУ, потужності по виробництву яєць курячих розташовано в усіх областях України. Лідерами  серед областей України по об’єму виробництва яєць курячих на підприємствах, зокрема, протягом 2018 року були: 


Найменше яєць курячих вироблялося у Волинській, Одеській, Кіровоградській, Закарпатській та Луганській областях.

Під час дослідження встановлено, що:

 • рівень цін на яйця курячі у шкарлупі у межах України є однаковим або відрізняється несуттєво;
 • якість і споживчі властивості яєць курячих у шкарлупі при належному зберіганні та транспортуванні не змінюються протягом певного часу, а тому переміщення попиту на товарну групу між територіями, які входять до загальнодержавного ринку України, є можливим;
 • не існує бар’єрів для транспортування яєць курячих у шкарлупі в межах України;
 • імпорт яєць курячих у шкарлупі на територію України протягом періоду дослідження становив 0,01 % у загальному обсязі ринку, тому імпорт яєць курячих не відіграє суттєвої ролі при формуванні конкуренції на території України.

Отже, для цілей цього дослідження територіальними межами ринку яєць курячих у шкарлупі визначено територію держави, оскільки на цій території умови конкуренції є достатньо однорідними.

Загальні тенденції ринку

В ході проведення дослідження Комітетом встановлено, що потужності учасників ринку задовольняють потреби населення України. Протягом 2016 – 2019 років в Україні спостерігалось нарощування обсягів виробництва та реалізації яєць курячих у шкарлупі національними виробниками. У 2020 році відбулось незначне скорочення виробництва яєць курячих.

Зростання експорту яєць курячих у шкарлупі протягом 2017, 2018 та 2019 років по відношенню до 2016 року відбувалось наступним чином 73,94%, 109,01% та 165,54% (відповідно). У 2020 році експорт знизився нижче рівня 2018 року.

Імпорт яєць з України має значно менші обсяги в порівнянні з експортом, так як українські виробники забезпечують потреби внутрішнього ринку. В країну яйця імпортуються в основному птахівницькими господарствами з метою поповнення власного поголів’я (інкубаційні яйця).

Обсяги виробництва, експорту та імпорту яєць курячих у шкарлупі протягом 2016-2020 років

Структура ринку 

Структура первинної реалізації яєць у період з 2016 року по 2019 рік була сталою. Так протягом 2016 та 2018 років ринок був не концентрованим (не монополізованим), з високим рівнем інтенсивної конкуренції, а у 2017, 2019 та 2020 роках – помірно- концентрованим. Також протягом 2016 – 2019 років жоден суб’єкт господарювання на цьому ринку не мав на ньому частку у 35%.

Водночас у 2020 році структура цього ринку змінилася, що підтверджується, зокрема, кількістю виробників товару та їх ринковими частками протягом зазначеного періоду часу. Наприклад, частка найбільшого учасника ринку збільшилася до 39,9 %.

Концентрації без отримання дозволу Комітету

Антимонопольним комітетом під час дослідження було виявлено ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників Групи компаній Авангард. Вони полягали у набутті права користування (оренди / суборенди) активами у вигляді єдиного майнового комплексу, що забезпечують / можуть забезпечити можливість здійснювати господарську діяльність з виробництва яєць курячих в шкарлупі без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна. Загальна кількість виявлених порушень склала 18. 

Оскільки всі справи мали однакову кваліфікацію порушень – контролю над активами без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, існувала пов’язаність відповідачів відносинами контролю та було зафіксовано однакові схеми набуття контролю, ці справи було об’єднано в одну.

Рішенням Комітету від 29.12.2021 року № 724-р усіх відповідачів, зазначених у справі було визнано порушниками законодавства про захист економічної конкуренції та оштрафовано на загальну суму 10 710 000 грн. Наразі штраф сплачено у повному розмірі. 

Під час дослідження Комітетом не виявлено інших ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку в часових межах 2018-2020 років.


Важливе уточнення: Наприкінці 2022 року Комітет розпочав дослідження питання зростання цін на яйця курячі у шкаралупі у вересні – жовтні 2022 року. Оскільки вказані дії виходять за період даного дослідження, такі дії аналізуються на наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в рамках окремого дослідження. 

Підготовано 
Департаментом досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux