• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Як правильно заповнювати повідомлення про державну допомогу
Опубліковано 07 квітня 2020 року о 14:26

І. Найчастіші помилки надавачів держдопомоги при  заповненні повідомлень про державну допомогу.

Відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) повідомлення про нову державну допомогу подаються надавачами державної допомоги Уповноваженому органу у визначеному ним порядку з урахуванням строків розгляду повідомлення та справи про державну допомогу, визначених Законом.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону  якщо інформація у повідомленні про нову державну допомогу не відповідає встановленим вимогам Уповноважений орган протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 30 днів з дня отримання запиту.

При цьому час залишення повідомлення про нову державну допомогу без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції.

Враховуючи те, що велика кількість повідомлень про нову державну допомогу залишається без руху та з метою прискорення розгляду повідомлень про нову державну допомогу, Антимонопольним комітетом України складено перелік найчастіших помилок надавачів державної допомоги при оформленні повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

Пропонуємо ознайомитися та приймати до уваги під час заповнення повідомлень.


 1. У разі надання державної допомоги  визначеному суб’єкту господарювання надавач повинен заповнювати форму Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу, встановлену додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги.
  У разі надання державної допомоги певним категоріям суб’єктів господарювання, впродовж певного або невизначеного періоду у визначеному або невизначеному розмірі надавач повинен заповнювати форму Повідомлення про нову програму державної допомоги, встановлену додатком 2 до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги.
 2. Пункт 4.2. додатків 1 та 2 до Порядку  - Цілі надання державної допомоги. 


  Надавачі не конкретизують цілі надання державної допомоги.


  Наприклад, у разі надання державної допомоги на сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим, надавач може конкретизувати цілі наступним чином: збільшення кількості нових робочих місць, зменшення кількості безробітних, вихід на ринки нових товарів (робіт, послуг).
 3. Пункт 4.3. додатків 1 та 2 до Порядку - Вторинна ціль надання державної допомоги. 


  Надавачі не зазначають вторинну ціль державної допомоги.


  Наприклад, якщо первинною ціллю є сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя яких є низьким, або рівень безробіття є високим, вторинною може бути розвиток саме малих і середніх підприємств. Вторинна ціль також може бути галузевою, наприклад:  підтримка житлово-комунального господарства, підтримка спортивних закладів тощо.
 4. Пункт 5 додатків 1 та 2 до Порядку - Проблема, для розв'язання якої використовуватиметься державна допомога, та очікуваний результат надання державної допомоги.


  Надавачі не зазначають проблему, яку необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення цієї проблеми.

  Наприклад, у разі надання державної допомоги на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць необхідно зазначити рівень безробіття, наявність кваліфікованих кадрів в регіоні, іншу наявну інформацію.
 5. Пункт 5.1.  додатків 1 та 2 до Порядку - Обґрунтувати необхідність державного втручання. 


  Надавачі не надають порівняльний аналіз плану розв'язання проблеми з наданням державної допомоги з альтернативним планом, який не передбачає надання державної допомоги.


  Тут Надавач повинен довести, що альтернативний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання державної допомоги.
 6. Пункт 5.2.  додатків 1 та 2 до Порядку - Стимулюючий ефект державної допомоги. 


  Надавачі на зазначають стимулюючий ефект державної допомоги. 


  Наприклад, Надавач повинен зазначити, як саме державна допомога має і здатна змінити поведінку суб'єктів господарювання так, щоб покращити якість надання послуг, зменшити вартість надання послуг. Тобто, зазначити результат, якого отримувач досягне лише завдяки державній допомозі.
 7. Пункт 6 додатків 1 та 2 до Порядку - Правові підстави для надання державної допомоги. 


  Надавачі чітко не зазначають нормативно-правовий акт або проект нормативно-правового акту, на підставі якого (яких) надається нова державна допомога, або зазначають нормативно-правові акти, які лише надають право надавачу здійснювати підтримку (Закон України «Про місцеве самоврядування»,  Бюджетний кодекс України, Закон України «Про благоустрій населених пунктів»).

  Тут Надавач повинен зазначити рішення або проект рішення органу державної  або місцевої влади, яким прямо передбачено цілі надання державної допомоги; заходи, що будуть фінансуватися за рахунок державної допомоги; суб’єкти господарювання, яким буде надаватися державна допомога (наприклад, рішення про надання місцевої гарантії комунальному підприємству, Програма розвитку житлово-комунального господарства, Програма захисту навколишнього середовища, Програма підтримки закладів культури тощо).
 8. Пункт 8 додатків 1 та 2 до Порядку - Точний опис правил окремо для кожної форми державної допомоги. 


  Надавачі не зазначають правила для кожної форми державної допомоги.


  Наприклад, у разі надання державної допомоги у формі субсидії необхідно зазначити, яким саме чином буде перераховано кошти на рахунок отримувача (щомісячне, разове перерахування), на підставі чого буде здійснено перерахування коштів (паспортів бюджетних програм, бюджетних запитів тощо).
 9. Пункт 16 додатку 1 до Порядку - Обґрунтувати, чому обсяг державної допомоги не може бути меншим. 


  Надавачі не обґрунтовують, чому обсяг державної допомоги не може бути меншим. 

  Наприклад, Надавач  повинен довести, що обсяг державної допомоги буде аналогічним сумі витрат суб’єкта господарювання на ті ж самі цілі або заходи (створення нових робочих місць, проведення енергозберігаючих заходів, оновлення матеріально-технічної бази з метою покращення  якості надання послуг),  якби фінансування цілей або заходів здійснювалося за рахунок власних або кредитних коштів такого суб’єкта господарювання, тобто за умови відсутності державної допомоги. Також Надавач має довести, що розмір державної допомоги є мінімальним, що необхідне для досягнення цілі, на яку вона надається.
 10. Пункт 17 додатку 1 та пункт 16 додатку 2 до Порядку - Витрати, які покриватимуться державною допомогою. 


  Надавачі не зазначають витрати, які покриватимуться державною допомогою.


  Тут Надавач повинен зазначити, які саме статті витрат суб’єкта господарювання будуть фінансуватися за рахунок державної допомоги (заробітна плата, придбання обладнання, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
 11. Пункт 25 додатку 1 та пункт 23 додатку 2 до Порядку - Інформація щодо обсягів товару, який обертається на кожному задіяному товарному ринку. 


  Надавачі не вказують обсяг товару, який обертається на ринках, на яких діє отримувач державної допомоги. 

  Наприклад, у разі надання державної допомоги для компенсації витрат суб’єктів господарювання на перевезення пасажирів громадським транспортом Надавач повинен зазначити, скільки було перевезено пасажирів пасажирським транспортом, та на яку суму.
 12. Пункт 19 додатку 2 до Порядку - Інформація щодо кожної категорії державної допомоги, зазначеної у пункті 18 Повідомлення, до якої застосовується програма державної допомоги. 


  Надавачі не надають  всією необхідної інформації.  


  Тут Надавач повинен чітко зазначити: 


  1) тип суб'єктів господарювання отримувачів державної допомоги (приватний, державний, комунальний, інший), яким надається державна допомога, з розподілом суми державної допомоги між ними; види їх діяльності; 


  2) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для включення отримувачів державної допомоги до програми державної допомоги; 


  3) продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої у програмі надання державної допомоги наявні кваліфікаційні критерії; 


  4) кваліфікаційні критерії, розроблені надавачем державної допомоги щодо продукції для її включення в програму державної допомоги; 


  5) територіальні (географічні) межі надання державної допомоги (село, селище, район у місті, місто, район, область);


  6) інші кваліфікаційні критерії для включення до програми державної допомоги (заповнюється за потреби); 


  7) те, як умови надання державної допомоги обмежують можливий негативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого зберігається ефективність державної допомоги.


 13. Пункт 22 додатку 2 до Порядку - Обґрунтувати, чому обсяг державної допомоги не може бути меншим.


  Надавачі не доводять, що обсяг державної допомоги буде аналогічним до витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної допомоги.


  Наприклад, Надавач повинен довести, що обсяг державної допомоги буде аналогічним сумі витрат певної категорії суб’єктів господарювання або галузі економіки на ті ж самі цілі або заходи (створення нових робочих місць, проведення енергозберігаючих заходів, оновлення матеріально-технічної бази з метою покращення якості надання послуг), якби фінансування цілей або заходів здійснювалося за рахунок власних або кредитних коштів такого суб’єкта господарювання, тобто за умови відсутності державної допомоги. Також Надавач має довести, що розмір державної допомоги є мінімальним, що необхідне для досягнення цілі, на яку вона надається.

ІІ. Додаткова інформація, яка необхідна для об’єктивного розгляду повідомлень про індивідуальну державну допомогу та програму державної допомоги.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону  якщо інформація у повідомленні про нову державну допомогу є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, Уповноважений орган протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 30 днів з дня отримання запиту.

Отже, з метою прискорення розгляду повідомлень, за результатами аналізу інформації зазначеної у повідомленнях про державну допомогу та прийнятих рішень Уповноваженим органом, складено перелік додаткових інформації, надання якої є необхідним для прийняття рішення.

 1. Копії установчих документів отримувача (чів) державної допомоги (у разі надання індивідуальної державної допомоги).
 2. За якими критеріями здійснено відбір отримувача/отримувачів державної допомоги для надання державної допомоги.
 3. Чому саме отримувачу/отримувачам державної допомоги, зазначеному у Повідомленні, буде надано повідомлену державну допомогу.
 4. Перелік робіт (послуг), які отримувач/отримувачі  державної допомоги надає на безкоштовній основі (що надаються як фізичним, та і юридичним особам).
 5. Перелік робіт (послуг), за які отримувач/отримувачі  державної допомоги отримує плату (що надаються як фізичним, та і юридичним особам).
 6. Які саме заходи будуть фінансуватися за рахунок державної допомоги по кожному виду діяльності отримувача (чів) державної допомоги окремо.
 7. У разі встановлення отримувачу (отримувачам) регульованих цін або тарифів –  надати копії тарифів, затверджених органом державної влади або місцевого самоврядування на послуги, що надає (ють) отримувач/отримувачі, та копії документів, на підставі яких здійснювався розрахунок тарифів.
 8. Детальне обґрунтування встановлених тарифів на послуги, що надає (ють)  отримувач/отримувачі державної допомоги.
 9. Перелік можливих заходів, що будуть здійснюватися надавачем з метою недопущення використання обладнання (технічного оснащення тощо), що буде придбаватися за рахунок державної допомоги, при наданні отримувачем/отримувачами платних послуг (робіт);
 10. Перелік заходів, що будуть здійснюватися надавачем з метою недопущення фінансування за рахунок державної допомоги (витрат на заробітну плату, комунальні послуги, послуг сторонніх організацій тощо) витрат, пов’язаних з наданням платних;
 11. У разі, якщо державна допомога надається у формі передачі відповідних активів або спрямовується на придбання техніки, обладнання тощо, зазначити про діяльність (виконання робіт, надання послуг) отримувача/отримувачів державної допомоги, при здійсненні якої будуть використовуватись відповідні активи, техніка, обладнання тощо).
 12. У разі якщо – отримувач (чі) державної допомоги здійснює (ють) свою діяльність як на платній, так і на безоплатній основі – надати таку інформацію: 


  - відсоткове співвідношення обсягу діяльності, що здійснюється на безоплатній основі, та обсягу діяльності, що здійснюється на платній основі;   - розмір державної допомоги, спрямованої на фінансування діяльності, що здійснюється на безоплатній основі;


  - розмір державної допомоги, спрямованої на фінансування діяльності, що здійснюється на платній основі.  Назва статті витрат/ період період


  За рахунок - державної допомоги (грн) За рахунок надходжень від надання платних послуг (грн) Всього витрат (у тому числі за рахунок державної допомоги та за рахунок надходжень від надання платних послуг) (грн) Питома вага витрат, які покриватимуться за рахунок надання платних послуг (у відсотках)

  Всього 13. Чи забезпечене в отримувача/отримувачів державної допомоги ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності таким чином, що забезпечується належний розподіл доходів й витрат на надання послуг, на які спрямовується державна допомога, і на надання інших послуг (чи оформлюються всі первинні документи окремо, зокрема витрати на оплату праці оформлюються окремими відомостями, договори на послуги та придбання товарно-матеріальних цінностей оформлюються окремо по витратах, які відносяться до витрат за рахунок державної допомоги та витрат за рахунок власних надходжень від господарської діяльності, списання товарно-матеріальних цінностей ведеться окремо в розрізі об’єктів обліку).

ІІІ. Також з метою прискорення розгляду повідомлень про державну допомогу, складено перелік додаткових питань в залежності від цілей та форм надання державної допомоги.

ІІІ. 1 Додаткова інформація та документи, які необхідні для розгляду повідомлень про державну допомогу суб’єкту господарювання, який надає послуги, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ):

 1. Копії документів, що встановлюють  зміст, тривалість та межі території надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес.
 2. Копії документів, що встановлюють  зміст, характер спеціальних чи виняткових прав, що надаються місцевим органом влади суб’єктам господарювання для надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес.
 3. Чи визначався розмір допомоги, ґрунтуючись на аналізі витрат, які є типовими для суб’єкта господарювання, який зміг би надавати (виконувати) послуги (роботи), зокрема, чи здійснювався  порівняльний аналіз витрат отримувача та такого суб’єкта господарювання). Якщо так, надати інформацію про ці витрати.
 4. Опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку та перегляду компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами суб’єктів господарювання при наданні вказаних послуг, з урахуванням доходу, який залишається у суб’єктів господарювання, та розумного рівня прибутку.
 5. Заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної компенсації, зокрема проведення раз на два роки перевірок отримувача державної допомоги щодо дотримання ним умов надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес.

ІІІ. 2 Додаткова інформація та документи, які необхідні для розгляду повідомлення про державну допомогу суб’єкту господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом: 

 1. Чи бере отримувач державної допомоги участь у інших тендерах на надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом, що проводяться за межами території компетентного місцевого органу влади.
 2. Чи було обрано отримувача державної допомоги на конкурсних засадах, для здійснення перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у місті, надати підтверджуючі документи.
 3. Перелік приміських, міжміських та міжобласних маршрутів загального користування, які обслуговує підприємство у відповідності з результатами проведення відповідних конкурсів. Інформацію надати про всі чинні конкурси та всі діючі договори.
 4. Копії протоколів конкурсних комітетів та рішень щодо визначення підприємства переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.
 5. Копії всіх договорів, укладених між надавачем та отримувачем за результатами конкурсу щодо виконання робіт та послуг на які видається державна підтримка з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

ІІІ. 3 Додаткова інформація та документи, що необхідні для розгляду повідомлення про державну допомогу, яка надається на спортивну або рекреаційну інфраструктуру:

 1. Перелік користувачів інфраструктури.
 2. На яких умовах здійснюється доступ до інфраструктури користувачів інфраструктури.
 3. Якщо доступ до інфраструктури є платним - вказати, яким чином формується така плата.
 4. Чи використовується інфраструктура для проведення ярмарок, фестивалів та концертів, у разі позитивної відповіді, надати співвідношення послуг для проведення ярмарок, фестивалів та концертів (окремо по кожному) до спортивних (рекреаційних) послуг. Інформацію надати у відсотковому та натуральному виразі (окремо розрахувати відповідно до часової завантаженості та грошового виразу).

ІІІ. 4 Додаткова інформація та документи, що необхідні для розгляду повідомлення про державну допомогу суб’єкту господарювання у формі зменшення ставок податків та податкових пільг:

 1. Обґрунтування, чому надаються пільги саме цим категоріям суб’єктів господарювання і чому саме в такому розмірі. Обґрунтування надати по кожній категорії та підтвердити відповідними нормативно-правовими (розпорядчими тощо) актами.
 2. На покриття яких (операційних, інвестиційних) витрат суб’єктів господарювання будуть направлені заощаджені на податкових пільгах кошти.
 3. Обґрунтування, що встановлення ставок податків або розміру пільг з їх сплати не має негативного впливу на окремі ринки товарів, робіт, послуг.
 4. Яким чином надавач визначив  відповідні ставки податків або розмір, пільг з їх сплати.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux