Протокол № 1 засідання комісії з конкурсного відбору кандидатів на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Опубліковано 02 березня 2023 року о 11:39

Дата проведення засідання:

01 березня 2023 року


Місце проведення засідання:

Антимонопольний комітет України, ІV поверх, каб. 417,

м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 45


Початок засідання: о 16 год 10 хв

Закінчення засідання: о 17 год 30 хв

 

Присутні на засіданні Комісії:

 

Члени Комісії (5 осіб):

 

Гладський Олександр Вікторович, Горобець Богдан Вадимович, Музиченко Ольга Валеріївна, Нечитайло Ольга Михайлівна, Шершун Сергій Миколайович.

 

Інші особи (2 особи):

 

Приходько Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст відділу розвитку персоналу Управління персоналу, адміністратор конкурсу, Якусевич Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу кадрової роботи Управління персоналу, адміністратор конкурсу.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


Про обрання заступника голови Комісії із числа її членів.

Про перевірку документів на відповідність вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Про допуск кандидатів до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про оприлюднення списку допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.

Про затвердження переліку тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Про затвердження ситуаційних завдань, їх кількості та часу на їх розв’язання для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Різне.


Вирішили: затвердити порядок денний.

 

Голосували:

за – 5; проти – 0.

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

І. Про обрання заступника голови Комісії із числа її членів.

 

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії, які запропонували кандидатуру Нечитайло Ольги Михайлівни на посаду заступника голови Комісії.


Вирішили: обрати Нечитайло Ольгу Михайлівну заступником голови Комісії.

На засіданнях Комісії у разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


IIПро перевірку документів на відповідність вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.


Виступив: голова Комісії Гладський О.В.

Відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 13.02.2023 № 79-ВК «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» оголошено конкурс на зайняття таких вакантних посад:

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2023);

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2023);

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 03ПЗ/2023);

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 04ПЗ/2023).

Для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель 24 кандидати подали документи та інформацію, зокрема:

на вакансію № 01ПЗ/2023 – 8 кандидатів:

Андрощук Альона Андріївна

Басманова Ольга Юріївна

Карчагін Нікіта Сергійович

Кононенко Дмитро Миколайович

Малий Іван Олегович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Романенко Інна Юріївна

Шаповал Юрій Михайлович


на вакансію № 02ПЗ/2023 – 4 кандидати:

Бурзак Сергій Іванович

Карчагін Нікіта Сергійович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал Юрій Михайлович

 

на вакансію № 03ПЗ/2023 – 8 кандидатів:

Бершов Ігор Олегович

Горносталь Ганна Володимирівна

Карчагін Нікіта Сергійович

Назаревич Віталій Богданович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал В’ячеслав Миколайович

Шаповал Юрій Михайлович

Швець Олена Анатоліївна


на вакансію № 04ПЗ/2023 – 4 кандидати:

Бєгалов Євгеній Павлович

Карчагін Нікіта Сергійович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал Юрій Михайлович


Вирішили:

Встановити, що 21 пакет документів відповідає вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, 3 – не відповідають.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


ІІІ. Про допуск кандидатів до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про оприлюднення списку допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.

 

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.


Вирішили:

21 учасника допустити до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема:

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2023) 6 учасників:

Андрощук Альона Андріївна

Карчагін Нікіта Сергійович

Кононенко Дмитро Миколайович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Романенко Інна Юріївна

Шаповал Юрій Михайлович


уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2023) 4 учасники:

Бурзак Сергій Іванович

Карчагін Нікіта Сергійович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал Юрій Михайлович


уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 03ПЗ/2023) 7 учасників:

Горносталь Ганна Володимирівна

Карчагін Нікіта Сергійович

Назаревич Віталій Богданович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал В’ячеслав Миколайович

Шаповал Юрій Михайлович

Швець Олена Анатоліївна


уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 04ПЗ/2023) 4 учасники:

Бєгалов Євгеній Павлович

Карчагін Нікіта Сергійович

Павлюк Оксана Анатоліївна

Шаповал Юрій Михайлович


Оприлюднити списки допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.


Басманову Ольгу Юріївну, кандидата на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2023), не допустити до наступного етапу конкурсу у зв’язку з відсутністю стажу роботи відповідно до вимог, визначених у статті 61 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та Порядку проведення конкурсного відбору.

Малого Івана Олеговича, кандидата на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2023), не допустити до наступного етапу конкурсу у зв’язку з поданням неповного пакету документів (відсутня копія трудової книжки та/або інших документів, що підтверджують стаж роботи; відсутнє підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду; відсутня копія документа про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою (документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою або інші документи про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою).

Бершова Ігоря Олеговича, кандидата на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія
№ 03ПЗ/2023), не допустити до наступного етапу конкурсу у зв’язку з відсутністю стажу роботи відповідно до вимог, визначених у статті 61 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та Порядку проведення конкурсного відбору.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


ІV. Про затвердження переліку тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.


Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.


Вирішили: 

Затвердити перелік тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у кількості 100 питань, що стосуються загального законодавства (Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції») та спеціального законодавства (Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про публічні закупівлі» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів, а саме постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

Сформувати та затвердити вісім варіантів тестових завдань по 40 тестових питань (одне тестове завдання для всіх учасників конкурсу на зайняття однієї посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель).

Варіант 1 тестового завдання буде використаний для учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель вакансія № 01ПЗ/2023, варіант 2 - вакансія № 02ПЗ/2023, варіант 3 - вакансія № 03ПЗ/2023, варіант 4 - вакансія № 04ПЗ/2023.

У разі оголошення повітряної тривоги під час проведення тестування конкурс припиняється. Про місце, час і дату проведення тестування буде повідомлено додатково за допомогою засобів електронного або телефонного зв’язку.

Якщо учасники конкурсу вже отримали і ознайомилися з тестовими завданнями до оголошення повітряної тривоги, варіанти тестових завдань будуть замінені наступним чином:

варіант 5 тестового завдання для вакансії № 01ПЗ/2023;

варіант 6 тестового завдання для вакансії № 02ПЗ/2023;

варіант 7 тестового завдання для вакансії № 03ПЗ/2023;

варіант 8 тестового завдання для вакансії № 04ПЗ/2023.


Неправильно зазначені відповіді можуть бути закреслені (виправлені) лише учасником із проставленням власного підпису.

За результатами тестування виставляються бали від 0 до 2.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


V. Про затвердження ситуаційних завдань, їх кількості та часу на їх розв’язання для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.


Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.


Вирішили: 

Затвердити 16 ситуаційних завдань для проведення конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Сформувати 8 пакетів ситуаційних завдань (по два ситуаційні завдання у кожному) для зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме:

пакет № 1 для вакансії № 01ПЗ/2023;

пакет № 2 для вакансії № 02ПЗ/2023;

пакет № 3 для вакансії № 03ПЗ/2023;

пакет № 4 для вакансії № 04ПЗ/2023.

У разі оголошення повітряної тривоги під час розв’язання ситуаційних завдань конкурс припиняється. Про місце, час і дату проведення етапу розв’язання ситуаційних завдань буде повідомлено додатково за допомогою засобів електронного або телефонного зв’язку.

Якщо учасники конкурсу вже отримали і ознайомилися з ситуаційними завданнями до оголошення повітряної тривоги, варіанти ситуаційних завдань будуть замінені наступним чином:

пакет № 5 для вакансії № 01ПЗ/2023;

пакет № 6 для вакансії № 02ПЗ/2023;

пакет № 7 для вакансії № 03ПЗ/2023;

пакет № 8 для вакансії № 04ПЗ/2023.

Усі учасники, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Кожен учасник отримує два ситуаційні завдання. При розв’язанні першого ситуаційного завдання оцінюється така вимога як навички роботи з великими масивами інформації. При розв’язанні другого ситуаційного завдання оцінюється така вимога як прийняття ефективних рішень. Кожна вимога оцінюється балами від 0 до 2. На розв’язання двох ситуаційних завдань відводиться 1 година.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


VІ. Різне.


Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.


Вирішили: 


Під час проведення співбесіди оцінюються вісім вимог, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, управління організацією, комунікація та взаємодія, аналітичні здібності, стресостійкість, доброчесність, орієнтація на професійний розвиток, професійна компетентність. Кожна з вимог оцінюється балами від 0 до 2.

Співбесіда проводитиметься в режимі відеоконференцзв’язку з використанням відповідного програмного забезпечення.


Голосували:

за – 5; проти – 0.


Голова Комісії:

 

«____»___________ 2023 р. 

_____________

Олександр ГЛАДСЬКИЙ

 

члени Комісії: 

 

«____»___________ 2023 р.

______________

Богдан ГОРОБЕЦЬ

 

 

«____»___________ 2023 р.

______________

 Ольга МУЗИЧЕНКО

 


 

 

«____»___________ 2023 р.

______________

Ольга НЕЧИТАЙЛО

 

 

«____»___________ 2023 р. 

______________

Сергій ШЕРШУН

 

 

адміністратор:

 

«____»___________ 2023 р.

________________

Наталія ЯКУСЕВИЧ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux