АМКУ пропонує КМУ повернути державний контроль за обігом світлих нафтопродуктів (пального)

Опубліковано 29 листопада 2022 року о 17:33

Після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року, АМКУ було розпочато два дослідження. Перше – пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (мова йде про високооктанові бензини та дизельне пальне (далі – пальне). Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

У зв’язку з зазначеним, предмет вказаних досліджень є комплексним та стосується як дій суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на всіх ланках обороту пального, так і умов функціонування ринків. Зокрема, залежність динаміки зміни роздрібних цін на пальне та обсягів реалізації від попиту на ринку, реальної наявності товару, а також, що не менш важливо - від заходів державного регулювання та контролю, які діяли або скасовувались протягом досліджуваного періоду.

На сьогодні АМКУ зібрано великий обсяг інформації від органів державної влади та суб’єктів господарювання. З отриманої інформації вже можна робити попередні висновки, зокрема, щодо функціонування ринку протягом 2022 року.

АМКУ ще не має остаточних результатів дослідження водночас враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року, АМКУ вирішив терміново звернутися до КМУ з наступними основними проблемними питаннями, які були виявлено протягом вказаних досліджень.

1. Неможливо оцінити обсяги ринків пального, а також реальний попит та пропозицію на пальне, після введення військово стану в країні.

Одним з основних етапів проведення АМКУ досліджень є визначення обсягів ринків пального, оцінка співвідношення попиту та пропозиції.

З цією метою АМКУ звертався до органів державної влади, виробників, імпортерів, суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію пальним.

Довідково: Наприклад, інформація від ДССУ, як правило, використовується для визначення обсягів ринків, динаміки продажу світлих нафтопродуктів (пального) через АЗС, кількості АЗС, запасів світлих нафтопродуктів (пального) на АЗС.  Інформація з системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕА РПСЕ) дозволяла отримати дані щодо всіх без виключення операцій з пальним  щодо обсягу виробленого, ввезеного, реалізованого оптом та в роздріб пального, а також залишків пального на кожному акцизному складі, в тому числі пересувному.

Разом з тим під час дослідження АМКУ зіткнувся зі значними труднощами в отриманні вказаної інформації, а отримані дані є неповними. Вказане ускладнює формування остаточних висновків у дослідженнях. Зокрема, чи перевищував попит пропозицію на ринку у період квітня-травня 2022 року. 

АМКУ встановлено, що вказаним обставинам передують наступні причини:

- Після скасування у вересні 2020 року розпорядження КМУ від 06.09.1999 № 926-р, на жодний державний орган не покладено повноваження зі складання фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції світлих нафтопродуктів (пального). Єдиним джерелом отримання даних державою була інформація, що добровільно надсилалася у робочому порядку учасниками ринків  пального, без будь-якого документального підтвердження її достовірності.

Довідково: Розпорядження було прийнято з метою подолання напруженості на вітчизняному ринку паливно-енергетичних ресурсів і своєчасного запобігання виникненню кризових ситуацій із забезпеченням ними економіки країни, функції з розроблення балансів попиту та пропонування на нафту, нафтопродукти і природний газ було покладено на Міністерство енергетики України і Міністерство економіки України

- З метою зменшення звітного навантаження на респондентів й уникнення дублювання інформаційних потоків, починаючи з січня 2022 року, Держстатом скасовано форму звітності для суб’єктів господарювання, яка містила інформацію про продаж світлих нафтопродуктів і газу та проведення державних статистичних спостережень «Продаж світлих нафтопродуктів і газу» згідно з планом на 2022 рік.

З цього моменту Держстат не отримує даних щодо обсягів роздрібного пального від безпосередніх учасників ринку, а повністю залежить від інформації, наданої ДПС за даними СЕА РПСЕ. 

- Разом з тим, інформація, наявна в СЕА РПСЕ наразі є неповною, оскільки окремі суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, реалізації та зберігання пального скористалися можливістю обмежити доступ до інформації про обсяг обігу пального та залишки пального в місцях його зберігання.

Цьому передувало прийняття у березні 2022 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» яким установлено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

При цьому наведені вище обставини, виявлені у зв’язку із спробами Комітету встановити реальні обсяги ринків пального, на думку Комітету, свідчать про більш важливі проблеми на ринку:

- жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні;

- держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю вказаної інформації та є залежною від учасників ринків пального;

- суб’єкти господарювання – учасники ринків пального, розуміючи безконтрольність ринку, можуть вчиняти дії, законність яких важко перевірити.

В умовах ситуації, яка склалась в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, в тому числі здійснювати заходи, направлені на запобігання дефіциту. Вважає, що ведення балансів, звітність ДССУ або внесення даних в СЕА РПСЕ не ущемляє вільну ринкову поведінку добросовісних суб’єктів господарювання, а лише дозволяє державі мати об’єктивну інформацію про стан ринку з метою запобігання можливим проблемам.

Комітет підтримує позицію Уряду щодо необхідності та важливості обмеження роботи публічних електронних реєстрів, їх публікації у засобах масової інформації. Разом з тим, сам збір такої інформації не має бути припиненим, а її захист має здійснюватися належним чином. 

2. Дії, направлені на зменшення дефіциту нафтопродуктів в умовах воєнного стану є недостатніми або не виконуються належним чином. 

Окремо під час досліджень АМКУ було встановлено, що:

- для зменшення дефіциту нафтопродуктів в умовах воєнного стану, КМУ прийнято постанову від 27.05.2022 №  638, якою АТ «Укрзалізниця» уповноважено здійснювати функції замовника із здійснення закупівель нафтопродуктів та супутніх послуг, пов’язаних із закупівлею нафтопродуктів за зовнішньоекономічними та іншими договорами (контрактами) з подальшою реалізацією на внутрішньому ринку. АМКУ позитивно оцінює дії Уряду в цій частині, разом з тим, звертає увагу, що вказана постанова на сьогодні не виконується.

- станом на листопад 2022 року, в частині державного регулювання цін на пальне залишається чинною лише Постанова № 341 щодо декларування зміни роздрібних цін у разі їх підвищення на 5 і більше відсотків.

З метою оцінки роздрібних цін на пальне, АМКУ було опрацьовано дані Реєстру роздрібних цін, який ведеться в електронному вигляді Держпродспоживслужбою, щодо бензинів марки А-92, А-95, дизельного пального за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 та виявлено, що найбільші оператори роздрібного ринку пального у період з 01.01.2022 по 01.08.2022 не здійснювали декларування зміни роздрібних цін на товари.

Держпродспоживслужбою повідомлено, що у зв’язку з недотриманням вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне, найбільшим операторам роздрібного ринку пального направлялися листи щодо необхідності дотримання вимог Порядку. Також здійснювалися позапланові перевірки, в результаті яких за завищення граничного рівня торгової надбавки або невиконання суб’єктами господарювання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне на суб’єктів господарювання накладено адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафів.

Разом з тим, аналіз відповідних даних Реєстру станом на листопад 2022 року засвідчив, що суб’єкти господарювання, на яких було накладено штрафні санкції, досі не здійснюють декларування роздрібних цін на пальне.

Виходячи з вищевикладеного вбачається, що такий механізм, як проведення фактичних перевірок уповноваженими органами та накладення штрафних санкцій на суб’єктів господарювання не є достатнім та ефективним важелем впливу на протиправну поведінку останніх, оскільки не позбавляє можливості вчинення порушення в подальшому. 

Враховуючи наведене вище у сукупності АМКУ прийняв рішення надати КМУ наступні пропозиції:

 1. Визначити орган державної влади та покласти на нього повноваження щодо складання та ведення фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції світлих нафтопродуктів (пального) на відповідному ринку для недопущення виникнення дефіциту.
 2. Ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування.
 3. Надати доручення  Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України щодо невідкладного виконання вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року №  638 «Деякі питання здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану з метою зменшення їх дефіциту на внутрішньому ринку».

АМКУ повторно звертає увагу, що вказані пропозиції КМУ не є «крапкою» у вказаних дослідженнях. Наразі продовжується збір та аналіз інформації від учасників ринків пального на предмет порушення конкурентного законодавства під час:

- можливого обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (пального) протягом квітня-травня 2022 року;

- схожої цінової політики суб’єктів господарювання, не пов’язаних відносинами контролю, після скасування державного регулювання цін (шляхом установлення граничного рівня торгівельної надбавки, що нараховувалася до середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних).

Висновки щодо цих порушень, в тому числі - оцінка впливу державного регулювання цін у вигляді граничного рівня торгівельної надбавки, що нараховувалася до середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних, а також запровадженої формули розрахунку середньої вартості бензинів та дизельного палива у вигляді, яка визначалась Міністерством економіки на підставі розрахунків АТ «НАК «Нафтогаз України», будуть надані найближчим часом (в обсягах, які можливо розголошувати в умовах воєнного стану).Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux