Протокол № 1 засідання комісії з конкурсного відбору кандидатів на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Опубліковано 31 травня 2024 року о 12:02

ПРОТОКОЛ № 1

засідання комісії з конкурсного відбору кандидатів на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівельДата проведення засідання:

30 травня 2024 року

Місце проведення засідання:

Антимонопольний комітет України, ІV поверх, каб. 417, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Початок засідання: 17 год 30 хв

Закінчення засідання: 18 год 00 хв

Присутні на засіданні Комісії: 

Члени Комісії (5 осіб):

Волощук Олена Олександрівна, Гладський Олександр Вікторович, Горобець Богдан Вадимович, Литвинов Артем Вікторович, Рослов Олексій Вікторович.

Інші особи (2 особи): 

Приходько Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст відділу розвитку персоналу Управління персоналу, адміністратор конкурсу, Якусевич Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу кадрової роботи Управління персоналу, адміністратор конкурсу.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання заступника голови Комісії із числа її членів.
 2. Про перевірку документів на відповідність вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 3. Про допуск кандидатів до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про оприлюднення списку допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.
 4. Про затвердження переліку тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 5. Про затвердження ситуаційних завдань, їх кількості та часу на їх розв’язання для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 6. Різне.

Вирішили: затвердити порядок денний.

Голосували: 

за – 5; проти – 0.

  

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 І. Про обрання заступника голови Комісії із числа її членів.

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії, які запропонували кандидатуру Горобця Богдана Вадимовича на посаду заступника голови Комісії.

Вирішили: 

 1. Обрати Горобця Богдана Вадимовича заступником голови Комісії.
 2. На засіданнях Комісії у разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


IIПро перевірку документів на відповідність вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Виступив: голова Комісії Гладський О.В.

Відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 16.05.2024 № 352-ВК «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» оголошено конкурс на зайняття таких вакантних посад:

 • уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2024);
 • уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2024).

Для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель 3 кандидати подали документи та інформацію, зокрема:

на вакансію № 01ПЗ/2024 – 2 кандидати:

 • Григоренко Вадим В’ячеславович
 • Лень Наталя Михайлівна

на вакансію № 02ПЗ/2024 – 1 кандидат:

 • Гостєва Діана Ігорівна

Вирішили:

Встановити, що всі 3 пакети документів відповідають вимогам, установленим законодавством та Порядком конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


ІІІ. Про допуск кандидатів до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про оприлюднення списку допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.

Вирішили:

3 учасників допустити до участі в конкурсі на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема:

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 01ПЗ/2024) 2 учасників:

 • Григоренко Вадим В’ячеславович
 • Лень Наталя Михайлівна

уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (вакансія № 02ПЗ/2024) 1 учасника:

 • Гостєва Діана Ігорівна

Оприлюднити списки допущених до конкурсу учасників на офіційному вебсайті Комітету.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


ІV. Про затвердження переліку тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.

Вирішили: 

 • Затвердити перелік тестових питань для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у кількості 100 питань, що стосуються загального законодавства (Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції») та спеціального законодавства (Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про публічні закупівлі» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів, а саме постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).
 • Сформувати та затвердити чотири варіанти тестових завдань по 40 тестових питань (одне тестове завдання для всіх учасників конкурсу на зайняття однієї посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель).
 • Варіант 1 тестового завдання буде використаний для учасників конкурсу на зайняття посади уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель вакансія № 01ПЗ/2024, варіант 2 - вакансія № 02ПЗ/2024.
 • У разі оголошення повітряної тривоги під час проведення тестування конкурс припиняється. Про місце, час і дату проведення тестування буде повідомлено додатково за допомогою засобів електронного або телефонного зв’язку.
 • Якщо учасники конкурсу вже отримали і ознайомилися з тестовими завданнями до оголошення повітряної тривоги, варіанти тестових завдань будуть замінені наступним чином:
 • варіант 3 тестового завдання для вакансії № 01ПЗ/2024;
 • варіант 4 тестового завдання для вакансії № 02ПЗ/2024.
 • Неправильно зазначені відповіді можуть бути закреслені (виправлені) лише учасником із проставленням власного підпису.
 • За результатами тестування виставляються бали від 0 до 2.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


V. Про затвердження ситуаційних завдань, їх кількості та часу на їх розв’язання для учасників конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.

Вирішили: 

Затвердити 8 ситуаційних завдань для проведення конкурсу на зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Сформувати 4 пакети ситуаційних завдань (по два ситуаційні завдання у кожному) для зайняття кожної з посад уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме:

 • пакет № 1 для вакансії № 01ПЗ/2024;
 • пакет № 2 для вакансії № 02ПЗ/2024.

У разі оголошення повітряної тривоги під час розв’язання ситуаційних завдань конкурс припиняється. Про місце, час і дату проведення етапу розв’язання ситуаційних завдань буде повідомлено додатково за допомогою засобів електронного або телефонного зв’язку.

Якщо учасники конкурсу вже отримали і ознайомилися з ситуаційними завданнями до оголошення повітряної тривоги, варіанти ситуаційних завдань будуть замінені наступним чином:

 • пакет № 3 для вакансії № 01ПЗ/2024;
 • пакет № 4 для вакансії № 02ПЗ/2024.

Усі учасники, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Кожен учасник отримує два ситуаційні завдання. При розв’язанні першого ситуаційного завдання оцінюється така вимога як навички роботи з великими масивами інформації. При розв’язанні другого ситуаційного завдання оцінюється така вимога як прийняття ефективних рішень. Кожна вимога оцінюється балами від 0 до 2. На розв’язання двох ситуаційних завдань відводиться 1 година.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


VІ. Різне.

Виступили: присутні на засіданні члени Комісії.

Вирішили: 

 • Під час проведення співбесіди оцінюються вісім вимог, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, управління організацією, комунікація та взаємодія, аналітичні здібності, стресостійкість, доброчесність, орієнтація на професійний розвиток, професійна компетентність. Кожна з вимог оцінюється балами від 0 до 2.
 • Співбесіда проводитиметься в режимі відеоконференцзв’язку з використанням відповідного програмного забезпечення.

Голосували:

за – 5; проти – 0.


Голова Комісії:

 

«____»___________ 2024 р. 

_____________

Олександр ГЛАДСЬКИЙ

 

 


 

члени Комісії: 

 

«____»___________ 2024 р. 

_____________

Олена ВОЛОЩУК

 

 

«____»___________ 2024 р.

______________

Богдан ГОРОБЕЦЬ

 


 

 

«____»___________ 2024 р.

______________

Артем ЛИТВИНОВ

 

 

«____»___________ 2024 р. 

______________

Олексій РОСЛОВ

 

 

адміністратор:

 

«____»___________ 2024 р.

________________

Наталія ЯКУСЕВИЧ

 

 Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux