ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ (АМКУ)
Опубліковано 24 липня 2019 року о 17:52

Антимонопольним комітетом України розпочато розгляд справи про державну допомогу для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» за результатами розгляду повідомлення про нову державну Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яке надійшло на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 19689 (вх. № 362-ПДД від 27.05.2019) та було подано за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 № 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1337/32789).