• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Узагальнена практика Колегії АМКУ за 2019 рік
Опубліковано 21 жовтня 2019 року о 12:15

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ проаналізувала найбільш поширені порушення замовників і учасників торгів, які призводять до збільшення кількості скарг, "затягування" процедур закупівель та їх відміни.

Для уникнення таких обставин, Колегія підготувала узагальнену практику типових причин оскарження публічних закупівель.


Дані по вимогах тендерної документації, яких стосується порушення

Дії, що призводять до можливості оскарження

Практика Колегії та судова практика

Замовник
Учасник/Переможець
1
2
3
4

1. Загальні критерії

Склад тендерної документації

Встановлення замовником у тендерній документації занадто деталізованих додаткових/ необґрунтованих/ не передбачених законодавством вимог, що призводить до дискримінації та обмеження кола потенційних учасників процедур закупівель.

Відхилення замовником тендерних пропозицій учасників процедур закупівель без наявності на те визначених Законом підстав (зокрема, відхилення пропозицій, які відповідають умовам тендерної документації)

Недотримання вимог тендерної документації, водночас, із посиланням на те, що вони є незаконними, необґрунтованими, дискримінаційними тощо.

Неподання всіх документів, визначених тендерною документацією.

Подання документів, інших, аніж вимагались у тендерній документації.

Відсутність у відповідних документах усієї (повної) інформації, що передбачена вимогами тендерної документації.

Подання документів не у повному обсязі.

14379-р/пк-пз

UA-2019-08-23-000468-a

10405-р/пк-пз

UA-2019-02-28-001304-b

7412-р/пк-пз

UA-2019-04-16-000620-b

Додатки до тендерноїдокументації та пропозиції
Відсутність у тендерній документації вимог про надання саме у складі тендерної пропозиції документів, визначених у відповідному додатку, або необхідність дотримання/виконання вимог цього додатку.
Неподання у складі тендерної пропозиції інформації (документів), що вимагаються у додатках до тендерної документації, у разі наявності таких вимог.

8627-р/пк-пз

UA-2018-06-05-003277-a

826/17088/18

Внесення змін до тендерної документації

Порушення порядку та строків внесення змін до тендерної документації.

Невиконання рішення органу оскарження (не внесення або лише часткове внесення відповідних змін до тендерної документації/внесення змін, які фактично не усувають порушення, зазначені в рішенні органу оскарження).

У разі виявлення суб'єктом оскарження, навіть після внесення замовником змін до тендерної документації, на виконання рішення органу оскарження, порушення його прав чи охоронюваних Законом інтересів, він має право у встановленому Законом порядку подати відповідну скаргу.

8841-р/пк-пз

UA-2019-04-12-001183-c

8289-р/пк-пз

UA-2019-04-22-000637-a

2. Кваліфікаційні критерії та інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника 
Надання документів у складі пропозиції учасника

Вимога щодо "оригіналів" чи "копій" документів, які надає учасник.

Така вимога надати через Прозорро сканкопії з оригіналів чи копій документів є нераціональною, оскільки вся документація подається виключно через Прозорро в електронному вигляді.

Подання учасником сканів з "оригіналів", а не з "копій" є причиною відхилення пропозицій/ оскарження переможця.

7309-р/пк-пз

UA-2018-06-04-001320-a

3325-р/пк-пз

UA-2019-01-30-004607-b

Відомості про юридичну особу

Встановлення у тендерній документації вимог про надання документів (довідок), що дублюють інформацію.

Встановлення вимог про надання конкретного документа на підтвердження інформації, яку можна підтвердити також іншими документами (відомості/ виписка/ витяг/ довідка ЄДР, ЄРПОУ тощо).

Ненадання документів (довідок), що вимагаються у тендерній документації.

Надання документів (довідок, які не відповідають вимогам (надання витягу замість довідки/ відомостей тощо).

11198-р/пк-пз

UA-2019-05-13-001555-c

Підтвердження відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону

Встановлення способу документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті для всіх учасників, а не лише для переможця.

Встановлення вимог про надання документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Ненадання документів та інформації, які вимагаються замовником у тендерній документації (наприклад, посилаючись на те, що вони є у відкритому доступі).

12933-р/пк-пз

UA-2019-08-12-001343-b

11690-р/пк-пз

UA-2019-07-12-000395-c

 

Наявність працівників відповідної кваліфікації
Необґрунтоване встановлення вимог щодо кількості та конкретного переліку посад/ спеціальностей; документального підтвердження наявності працівників, зокрема у штаті/чи за трудовим договором та ін.; надання трудових книжок, штатного розпису тощо.

Відсутність у відповідних довідках всієї (повної) інформації (посада, спеціальність, освіта, трудовий стаж тощо), яка передбачена вимогами тендерної документації.

Відсутність працівників/посад, які вимагались у документації.

Подання документів не у повному обсязі (лише окремі сторінки трудової книжки та ін.).

14379-р/пк-пз

UA-2019-08-23-000468-a

3961-р/пк-пз

UA-2019-02-12-002449-b

10889-р/пк-пз

UA-2019-07-10-003224-b

826/7949/15

826/5801/17

826/12151/17

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Необґрунтоване встановлення кількості та конкретного переліку обладнання і матеріально- технічної бази, документальне підтвердження його наявності (право володіння/користування) у вигляді договорів: оренда/лізинг/надання послуг тощо.

Відсутність у відповідних довідках повного переліку обладнання та матеріально-технічної бази, передбачених тендерною документацією.

Ненадання документів, визначених тендерною документацією на підтвердження його наявності (право володіння/користування)

надання договорів не в повному обсязі (без додатків, що є невід'ємними частинами).

8280-р/пк-пз

UA-2019-01-18-000010-a

8162-р/пк-пз

UA-2018-06-01-000404-b

826/5801/17

826/15323/18

Наявність документально-підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Встановлення вимог щодо кількості договорів (більше одного), необґрунтоване визначення "аналогічності" договору, вимог щодо року/років виконання, предмета, обсягу, ціни, замовника за таким договором, документи, що підтверджують виконання договору тощо.

Вимоги щодо надання додаткових відгуків про позитивний досвід співпраці як від самого Замовника так і від осіб, пов’язаних з ним.

Надання інформації та договорів, предмет яких не підпадає під визначене у тендерній документації поняття "аналогічного", надання договорів не в повному обсязі (без додатків, що є невід'ємними частинами), ненадання документів, що підтверджують виконання договору, надання документів, які не відповідають умовам тендерної документації.

Ненадання учасником відгуку через неможливість отримання позитивного відгуку Замовника/пов’язаних з ним осіб.

13019-р/пк-пз

UA-2019-07-29-001328-b

8289-р/пк-пз

UA-2019-04-22-000637-a

3961-р/пк-пз

UA-2019-02-12-002449-b

826/11824/18

826/15546/18

826/17786/18

3. Предмет закупівлі

Визначення предмета закупівлі

Об'єднання різної продукції в один лот, що призводить до порушення принципів здійснення закупівель, а також до обмеження конкуренції.

Включення до предмету закупівлі без поділу на лоти "ексклюзивних" позицій.


12959-р/пк-пз

UA-2019-08-08-000508-a

826/7327/18

826/7328/18

4. Технічна пропозиція 
Технічні, якісні, кількісні характеристики

Встановлення у тендерній документації характеристик предмета закупівлі, яким відпадає продукція одного виробника.

Відсутність можливості для учасників запропонувати еквівалент продукції.

Тендерна документація не містить достатньо деталізованого опису предмета закупівлі (при наявності загального коду ДК).

 

Необхідність оскаржувати дискримінаційні вимоги тендерної документації в короткий строк.

Учасники пропонують товар, який на думку Замовника не є предметом закупівлі.

13386-р/пк-пз

UA-2019-08-21-001521-c

13242-р/пк-пз

UA-2019-07-30-002521-b

826/7895/17

826/16027/17

826/10075/18

826/7824/17

826/3416/18

826/1643/17

826/15939/17

826/12151/17

Технічні, якісні, кількісні характеристики до еквіваленту

Зазначення у тендерній документації виразу "або еквівалент" без встановлення критеріїв визначення еквіваленту.

Зазначення у тендерній документації, що показники еквіваленту повинні бути "не гіршими", ніж предмет закупівлі, без визначення поняття "не гірше" (встановлення відповідності конкретним характеристикам, визначення діапазону показників, зазначення показників "не менше"/"не більше" тощо).

Надання пропозиції щодо товарів/робіт/послуг, які не відповідають встановленим у тендерній документації характеристикам; не є "еквівалентом" у розумінні тендерної документації; без підтвердження того, що такі характеристики є "не гіршими", ніж визначені у тендерній документації.

Ненадання окремо інформації та документів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником.

Відсутність підтвердження стосунків з виробником, гарантій виробника тощо.

12143-р/пк-пз

UA-2019-05-24-000666-c

13242-р/пк-пз

UA-2019-07-30-002521-b

826/7895/17

826/16027/17

826/10075/18

826/7824/17

826/3416/18

826/1643/17

826/15939/17

826/12151/17

Інформація про субпідрядників

Не передбачення у тендерній документації можливості залучення субпідрядників у випадках, передбачених Законом.

Вимоги тендерної документації недостатньо деталізовані, в частині інформації про субпідрядників у разі закупівлі робіт чи послуг.

Не зазначення у тендерній пропозиції інформації про субпідрядника/ів, яких планується залучати, зазначення неповної інформації тощо.

Учасники можуть указувати про залучення субпідрядників, які не мають необхідних дозволів, чи неавторизованих виробником тощо.

10023-р/пк-пз

UA-2019-06-24-001220-a

826/9087/18

5. Забезпечення тендерної пропозиції 
Банківська гарантія

Встановлення у тендерній документації додаткових вимог до банківської гарантії, окрім відповідності вимогам постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639.

Встановлення (в "європейських торгах") строку дії забезпечення тендерної пропозиції з дати розкриття тендерних пропозицій, яка може змінюватись електронною системою закупівель, замість встановлення такого строку – з кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Подання банківської гарантії, яка не відповідає всім вимогам тендерної документації та постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639

(встановлення у гарантії умови про зменшення відповідальності гаранта; відсутність обов'язкових реквізитів, зокрема, тендерної документації, зі змінами, тощо).

11457-р/пк-пз

UA-2019-06-10-000115-b

14294-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

10047-р/пк-пз

UA-2018-07-17-000470-a

826/7391/18

826/987/16

826/17786/18

6. Проект договору
Проект договору
Встановлення у проекті договору додаткових, непередбачених законодавством умов (наприклад,встановлення додаткової відповідальності, оплатапостачальником послуг консультанта).

Ненадання визначених тендерною документацією документів на підтвердження згоди з проектом договору.

Надання незаповненого проекту договору, у випадку наявності вимог щодо його заповнення.

Надання проекту договору, умови якого не відповідають встановленим у тендерній документації.

14294-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

14111 р/пк-пз

UA-2019-09-03-000863-c

7. Формальні помилки 

Відсутність у тендерній документації опису та прикладів формальних помилок.

Віднесення до формальних (несуттєвих) помилок порушень/невідповідностей тощо, які не підпадають під таке визначення.

Відхилення тендерних пропозицій учасників на підставі допущення формальних помилок (зазначення іншої назви документа; надання документів в іншому форматі; відсутність підпису, печатки, реєстраційного номеру, дати складання документу тощо).


11440-р/пк-пз

UA-2019-07-04-001828-a

11690-р/пк-пз

UA-2019-07-12-000395-c

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux