• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Організація Економічного Співробітництва та Розвитку
Опубліковано 19 серпня 2019 року о 13:55

Взаємодія з міжнародними організаціями, які займаються питаннями розвитку і захисту конкуренції, посідає значне місце у міжнародній діяльності Комітету.

Метою такої взаємодії є отримання консультацій, ознайомлення з новими тенденціями та методиками впровадження конкурентного законодавства, поширення інформації про здобутки української конкурентної політики, проведення дво- та багатосторонніх консультацій щодо розслідування справ, а також підвищення професійного рівня співробітників Комітету, зокрема, через участь у спеціалізованих конференціях і семінарах.

Починаючи з 1994 року, Антимонопольний комітет України підтримує зв’язки з Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку (далі – ОЕСР), яка поряд з іншим, опікується проблемами розвитку конкуренції, розширення співпраці між національними відомствами, які слідкують за дотриманням законів про конкуренцію, а також підтримує політику, спрямовану на захист прав споживачів і поширення інформації щодо товарів та послуг.

Завдяки підтримці ОЕСР співробітники Комітету отримали можливість систематично підвищувати свій кваліфікаційний рівень, беручи участь у роботі щорічних семінарів, які відбуваються під егідою ОЕСР.

З 2001 року представники Антимонопольного комітету України беруть участь у сесіях Глобального форуму з питань конкуренції, який проходить під егідою ОЕСР у Парижі. Глобальний форум з питань конкуренції ініційовано ОЕСР під впливом загальної сучасної тенденції до об'єднання зусиль конкурентних відомств і міжнародних організацій в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки. ОЕСР, надаючи урядам країн-членів широкі можливості щодо підвищення поінформованості з усього спектру національних політик та їхнього впливу на міжнародну спільноту, на сучасному етапі розширює коло учасників своїх дискусій, залучаючи до них представників країн, які не є членами Організації.

У 2007 році в Україні було проведено Огляд ОЕСР стану конкурентної політики та законодавства (Ukraine-Peer Review of Competition Law and Policy), який було представлено до уваги керівників конкурентних відомств світу та юридичних недержавних організацій, які опікуються питаннями конкуренції 21 лютого 2008 року на Глобальному форумі ОЕСР з питань конкуренції.

Подібний огляд застосовується як засіб аналізу глибини просування відповідної держави на шляху створення ринкової економіки, її фактичної відданості суспільним цінностям, заснованим на вільному підприємництві.

Основними підсумками проведення Огляду ОЕСР стану конкурентної політики та законодавства в Україні можна вважати наступне:

 • огляд ОЕСР став першим подібним заходом, здійсненим для органу державної влади України, його проведення сприяло підвищенню позитивного міжнародного іміджу України;
 • огляд – це перша зовнішня комплексна оцінка стану конкурентної політики та законодавства в Україні, зроблена авторитетною міжнародною організацією насамперед в частині здійснення відповідних повноважень Антимонопольним комітетом України;
 • огляд містить позитивну оцінку стану відповідності українського конкурентного законодавства  до законодавства ЄС та до уніфікованої нормативно-правової бази, яка розробляється Міжнародною мережею з питань конкуренції;
 • проведення подібного комплексного огляду сприяло виявленню прогалин у нормативно-правовій базі, правозастосовчій практиці, діяльності, спрямованій на формування проконкурентної свідомості суспільства в України;
 • надані ОЕСР рекомендації є дорожньою картою подальшого розвитку української конкурентної політики і законодавства.

27 січня 2009 року в Антимонопольному комітеті України відбулася презентація Огляду стану конкурентної політики та законодавства в Україні, здійсненого ОЕСР.

В презентації, крім представників Комітету, взяли участь експерти ОЕСР, зокрема, Голова Підрозділу з питань конкуренції, делегація Представництва Європейської Комісії в Україні, керівники проектів технічної допомоги ЄС, що реалізовувались в Антимонопольному Комітеті, члени Парламенту України, представники Уряду України, органів державної влади, юридичних та наукових кіл, ЗМІ.

З 2011 року Україна набула статус спостерігача (відповідно до умов резолюції ОЕСР від 09.10.2012 статус спостерігача було змінено на статус учасника) і приймає участь у засіданнях Комітету ОЕСР з конкуренції та його робочих групах. До компетенції Комітету ОЕСР з конкуренції входять, зокрема, такі напрямки діяльності, як обговорення поточних проблем, що виникають у національних конкурентних відомствах, покращення правозастосовчої діяльності у сфері захисту економічної конкуренції та розвиток міжнародного співробітництва. Така діяльність Комітету спрямована на стимулювання аналітичної роботи національних конкурентних відомств та укріплення їхньої взаємодії під час здійснення правозастосовчої діяльності.

Наразі першочерговим завданням співробітництва Комітету з ОЕСР є набуття асоційованого членства України у Комітеті ОЕСР з конкуренції. Варто відзначити, що в членство в цьому Комітеті ОЕСР є однією з обов’язкових умов для набуття повноправного членства країни в ОЕСР.

У цьому контексті варто зазначити, з червня 2016 року в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Програма технічної допомоги з розвитку інституційного потенціалу України у застосуванні законодавства та здійсненні політики у сфері конкуренції» проводився Огляд ОЕСР виконання Україною рекомендацій у сфері конкурентної політики та законодавства, наданих за підсумками Огляду ОЕСР конкурентного права та політики в Україні 2008 року та Добровільного експертного огляду ЮНКТАД конкурентного законодавства та конкурентної політики України 2013 року.

Зокрема, з червня по вересень 2016 року з метою підготовки Огляду в Комітеті на постійній основі працював радник Програми Степан Луців. Крім того, з 18 по 22 липня 2016 року в Україні перебувала Місія ОЕСР на чолі з Біллом Ковачичем,що займалася збором більш детальної інформації, фактів і матеріалів необхідних для підготовки вищезазначеного Огляду ОЕСР. В рамках підготовки Огляду було проведено понад 100 зустрічей радників Програми та представників Місія ОЕСР з представниками Антимонопольного комітету України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Національної комісії що здійснює державне регулювання в сфері зв’язку та інформатизації, Громадської ради при Антимонопольному комітеті України, громадських організації, тощо.

Результати Огляду були представлені Біллом Ковачичем та Степаном Луцівим 30 листопада 2016 року в рамках 126-го засідання Комітету ОЕСР з конкуренції. Під час презентації експертами ОЕСР було відзначено значний прогрес в частині виконання рекомендацій ОЕСР 2008 року та ЮНКТАД 2013 року, зокрема тих, що стосувалися підвищення прозорості діяльності Комітету, заходів з адвокатування конкуренції, удосконалення системи контролю за концентраціями, розробки та затвердження рекомендаційних роз’яснень, а також створення законодавчих та організаційних засади контролю за державною допомогою.

Проведення Огляду в Україні сприяло підвищенню іміджу Антимонопольного комітету України, забезпеченню більшій прозорості у його діяльності, поглибленні міжнародного авторитету, удосконаленні інституційної моделі та механізмів впровадження конкурентного законодавства.

За результатами перегляду експертами ОЕСР виконання Україною рекомендацій у сфері конкурентної політики та законодавства, наданих за підсумками Огляду ОЕСР конкурентного права та політики в Україні 2008 року та Добровільного експертного огляду ЮНКТАД конкурентного законодавства та конкурентної політики України 2013 року, було підготовлено Огляд законодавства і політики у сфері забезпечення конкуренції, в якому надано низку рекомендацій Уряду України та Антимонопольному комітету України щодо подальшого розвитку конкурентної політики і законодавства в Україні.

Ці рекомендації були презентовані в рамках VI-го Форуму України з питань конкуренції 2-3 березня 2017 року та імплементуються Комітетом.

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ОЕСР ДЛЯ АМКУ:

 Інституційні питання

 Розширити визначення пріоритетів, щоб гарантувати ефективне розслідування порушень, які мали найбільш негативний вплив на чесну конкуренцію та економіку.

 Продовжити гармонізацію конкурентного законодавства України з передовими світовими практиками.

 Покращити співробітництво з іншими правоохоронними органами України.

Антиконкурентні дії

 Забезпечення кращого інформування щодо визначення пріоритетів у галузі правозастосування.

 Зосередження більшої уваги під час правозастосування на антиконкурентних горизонтальних діях, зокрема на особливо небезпечних картелях.

 Покращення аналітичних методів і проведення ширшого й досконалішого економічного аналізу.

Контроль за концентраціями

 Надання й удосконалення інформаційних консультацій у галузі концентрацій.

 Концентрація на структурних зобов’язаннях і реалізація ефективного моніторингу.

Процедури та правозастосування

 Підвищити прозорість рішень з метою покращення методологічної бази та збільшення передбачуваності для юристів та приватного сектору.

Захист чесної конкуренції

 Продовжити зусилля з підтримки конкуренції на всіх рівнях.

Крім того, Комітет приєднався до інструменту обміну інформацією між конкурентними відомствами Регіонального центру з конкуренції ОЕСР – OECD RCC RFI. Протягом 2017 року Комітетом було надано ряд відповідей на інформаційні запити іноземних конкурентних відомств у рамках зазначеного інструменту та надіслано один інформаційний запит, на який  отримано відповіді.

Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)

Антимонопольний комітет України плідно співпрацює з Конференцією ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

ЮНКТАД була заснована у 1964 році та має статус постійного міжурядового органу Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у сфері торгівлі, інвестицій та розвитку. Членами ЮНКТАД є понад 190 країн світу.

Завданням МГЕ є аналіз і вдосконалення міжнародних засад щодо впровадження конкурентної політики та законодавства, обговорення питання узгодження конкурентної та торгівельної політики, зближення національних правил конкуренції з Комплексом принципів і правил  ООН з питань конкуренції. Рішення МГЕ, знаходять своє; відображення у програмних та правових документах, що розробляються за участю Антимонопольного комітету України.

У жовтні 2016 року Голова Антимонопольного комітету України Терентьєв Ю.О. взяв участь у засіданні 15-ої сесії МГЕ що відбулася у м. Женева (Швейцарська конфедерація).

Під час засідання були обговорені актуальні питання діяльності конкурентних відомств світу, аналізу та систематизації кращих світових практик і впровадження їх з метою розвитку світових конкурентних систем, а саме:

 • взаємозв’язок політики в галузі конкуренції та інтелектуальної власності;
 • здійснення політики захисту конкуренції в роздрібній торгівлі;
 • підвищення правової визначеності у відношеннях між органами з питань конкуренції та судовими органами;
 • зміцнення потенціалу приватного сектору з метою дотримання норм у сфері конкуренції.

У рамках заходу відбулося засідання круглого столу «Вивчення взаємозв'язку між політикою у сфері конкуренції та інтелектуальною власністю». Круглий стіл був присвячений бізнес-практиці в придбанні або використанні прав інтелектуальної власності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію, а також шляхам вирішення цих питань конкурентними установами та іншими державними органами.

Також у рамках заходу було розглянуто окремі аспекти Типового закону про конкуренцію та дослідження, що стосуються положень Комплексу принципів та правил.

Крім того, Терентьєвим Ю.О. було проведено робочі зустрічі з керівництвом МГЕ під час яких було обговорено подальші перспективи співпраці Антимонопольного комітету України з ЮНКТАД у сфері конкуренції.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux