Реєстр чинної державної допомоги, що існувала до 02.08.2017 й оцінена Комітетом

Опубліковано 13 лютого 2023 року о 16:02

Реєстр чинної державної допомоги


№ з/п


Підстава надання державної допомоги


Відповідальний виконавець

(надавач)


Сфера


Опис програми


1.

Стаття 9 Гірничого закону України, бюджетна програма КПКВК 1101590 «Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості».


Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Добування кам'яного та бурого вугілля


Державна допомога надається з метою часткового покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, не забезпечених доходами від реалізації, шляхом оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних із виплатою заробітної плати у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати, технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств.

Державна допомога надається за рахунок коштів державного бюджету у формі субсидій.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до Регламенту Ради (ЄС) N 1407/2002 від 23 липня 2002 року щодо державної допомоги у вугільній промисловості (Council Regulation (EC) N 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry).


2.

Стаття 9 Гірничого закону України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 93 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств». Бюджетна програма КПКВК 1101070 «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств».

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Добування кам'яного та бурого вугілля

Державна допомога надається з метою ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств та які не спроможні провадити передбачену статутом діяльність і подальша діяльність яких згідно з техніко-економічним обґрунтуванням визнана недоцільною.

Державна допомога надається за рахунок коштів державного бюджету у формі субсидій.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до Рішення Ради від 10 грудня 2010 року про державну допомогу для сприяння закриттю неконкурентоспроможних вугільних шахт (2010/787/ЄС) (Council Decision of 10 December 2010 on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (2010/787/EU).


3. 

Стаття 9 Гірничого закону України , бюджетна програма КЛКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах».

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Добування кам'яного та бурого вугілля

Державна допомога надається з метою часткового покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції та для покриття початкових інвестиційних витрат з метою для поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки.

Державна допомога надається за рахунок коштів державного бюджету у формі субсидій.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до Регламенту Ради (ЄС) N 1407/2002 від 23 липня 2002 року щодо державної допомоги у вугільній промисловості (Council Regulation (EC) N 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry).


4. 

Стаття 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»;


Пункт 12 частини третьої статті 110, підпункт 13 пункту четвертого розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;


Пункт 4підрозділу 2, пункт 41 підрозділу 4, пункт 7 підрозділу 6 Податкового кодексу України.


Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 476 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Літакобудування

Державна допомога надається з метою здійснення тимчасових заходів державної підтримки суб’єктам літакобудування відповідно до Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» для посилення цивільної та військової безпеки України, забезпечення конкурентоспроможності літаків, двигунів для них та авіаційного обладнання вітчизняного виробництва.

Державна допомога надається за рахунок державного бюджету у формі звільнення від сплати податків на прибуток підприємства, сплати податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України та сплати ввізного мита при ввезенні товарів на митну територію України.

Вивільнені кошти використовуються на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з літакобудування; створення чи переоснащення матеріально-технічної бази; збільшення обсягу виробництва; запровадження новітніх технологій.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

5. 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2017 № 55 «Про затвердження Положення про часткове відшкодування витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах за рахунок коштів місцевого бюджету».

Чернігівська міська рада

Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Державна допомога надається з метою підтримки місцевих товаровиробників - суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Державна допомога надається за рахунок коштів місцевого бюджету у формі часткового відшкодування витрат за результатами участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах (у тому числі заочної – публікація в каталозі).

Відшкодуванню підлягають витрати, пов’язані безпосередньо з організацією, технічним забезпеченням та облаштуванням експозиції, публікації у каталозі.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

6. 

Бюджетний кодекс України (стаття 87);


Податковий кодекс України (статті 266, 282, 288);


Закон України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (стаття 3);


Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року»;


Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 «Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, суб’єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету;


Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту»;


Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 199 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні»;


Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 871 «Про затвердження переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, об’єкти нежитлової нерухомості яких не є об’єктом оподаткування, переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, та переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, розмір орендної плати за земельні ділянки яких не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки».


Міністерство молоді та спорту України

Розвиток фізичної культури та спорту – підтримка баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

Державна допомога надається з метою створення, збереження та розвитку спортивної інфраструктури.

Державна допомога надається у формі фінансування за рахунок коштів Державного бюджету (капітальні та поточні трансферти) та у формі податкових заходів.

Державна допомога у формі бюджетного фінансування надається закладам фізичної культури і спорту, яким надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, на поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання; центрам паралімпійської та дефлімпійської підготовки на організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх діяльності.

Державна допомога у формі податкових заходів передбачає, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки, від сплати земельного податку звільняються бази олімпійської та паралімпійської підготовки. Для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, річна орендна плата за земельну ділянку не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги на підставі статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідно до статті 55 Регламенту комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком на застосування статей 107 та 108 Договору (Commission regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty).

7.

Рішення Сумської міської ради від 26.07.2017 № 2383-МР «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми».


Сумська міська рада

Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва

Державна допомога надається з метою покращення бізнес-клімату, збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва та підвищення показників їх діяльності.

Державна допомога надається за рахунок коштів міського бюджету міста Суми у формі відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого та середнього підприємництва відповідно до цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на відповідний рік.

Кошти міського бюджету спрямовуються на часткову компенсацію суми, фактично витраченої суб’єктами малого і середнього підприємництва на сплату відсотків за користування коротко- і середньостроковими кредитами, що надані банками на реалізацію бізнес-планів суб’єктів малого і середнього підприємництва, під відсоткову ставку не більше ніж 30 % річних, за умови доведеної успішної реалізації бізнес-плану або його частини.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

8. 

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 24);


Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».

Державна служба зайнятості

Сфера зайнятості населення - сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Державна допомога надається з метою сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Державна допомога надається у формі компенсації витрат роботодавця на оплату праці внутрішньо переміщених осіб та на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 33, та критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 11.


9.

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 47);


Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.03.2013 № 103 Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю.

Державна служба зайнятості

Сфера зайнятості населення – збереження зайнятості працівників

Державна допомога надається з метою збереження зайнятості працівників у разі загрози їх вивільнення під час тимчасового зупинення (скорочення) виробництва продукції суб’єктом господарювання.

Державна допомога надається у формі надання фінансування суб’єктам господарювання (роботодавцям) для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.


10.

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 26 та 27);


Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Державна служба зайнятості

Сфера зайнятості населення - сприяння працевлаштуванню безробітних.

Державна допомога надається з метою стимулювання роботодавців щодо працевлаштування громадян.

Державна допомога надається суб’єктам господарювання, які працевлаштовують громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних.

Державна допомога надається у формі компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 33


11.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (стаття 71);


Постанова Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 № 94 «Про порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 р. за № 244/16260.

Державна служба зайнятості

Сфера зайнятості населення -збереження зайнятості працівників

Державна допомога надається з метою запобігання безробіттю.

Державна допомога надається суб’єктам господарювання – роботодавцям у формі фінансування витрат роботодавця на оплату праці та на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 33, та критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

12.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (стаття 20);


Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70;


Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.09.2010 № 270 «Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за № 954/18249.

Міністерство соціальної політики України

Захист прав осіб з інвалідністю

Державна допомога надається з метою створення нових та збереження діючих робочих місць для осіб з інвалідністю та підтримки діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю.

Державна допомога надається за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю роботодавцям, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, та підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю у формах дотації, фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та позики.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 33.

13.

Податковий кодекс України (статті 142, 197, 282);


Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (статті 141, 142);


Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю»;


Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.09.2013 № 545 «Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1620/24152.


Міністерство соціальної політики України

Захист прав осіб з інвалідністю

Державна допомога надається з метою підтримки діяльності підприємств, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, на яких працює понад 50 відсотків осіб з інвалідністю.

Державна допомога надається у формі податкових пільг – підприємства звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств та від сплати податку на землю, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції підприємств з постачання товарів та послуг (за деяким виключенням).

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 33.

14.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.», затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010
№ 328/10 (зі змінами).


Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Житлово-комунальне господарство

Державна допомога надається з метою удосконалення системи житлово-комунального господарства, підвищення якості надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються комунальними підприємствами.

Державна допомога надається за рахунок коштів місцевого бюджету у формі часткової компенсації витрат на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (компенсація різниці в тарифі).

Відшкодуванню підлягають витрати, пов’язані безпосередньо з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Антимонопольним комітетом України здійснено оцінку допустимості державної допомоги на підставі статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідно до Рішення Комісії 2012/21/EU від 20 грудня 2011 року щодо застосування Статті 106 (2) Договору про функціонування Європейського Союзу до державної допомоги у формі компенсації витрат на надання державних послуг певним суб’єктам господарювання, яким доручено надання послуг загального економічного інтересу.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux